Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUCHARSKA

Aktualność danych:

MUCHARSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (40 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 253 osoby, z czego:

253

kobiety

Męska forma nazwiska to MUCHARSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2713. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUCHARSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie6 kobiet

 • kujawsko-pomorskie38 kobiet

 • lubuskie2 kobiety

 • łódzkie7 kobiet

 • małopolskie35 kobiet

 • mazowieckie14 kobiet

 • opolskie3 kobiety

 • podlaskie37 kobiet

 • pomorskie15 kobiet

 • śląskie40 kobiet

 • świętokrzyskie13 kobiet

 • warmińsko-mazurskie14 kobiet

 • wielkopolskie2 kobiety

 • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).