Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUCHARSKI

Aktualność danych:

MUCHARSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (51 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 236 osób, z czego:

236

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MUCHARSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2705. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUCHARSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie6 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie37 mężczyzn

 • lubuskie3 mężczyzn

 • małopolskie33 mężczyzn

 • mazowieckie11 mężczyzn

 • opolskie6 mężczyzn

 • podlaskie39 mężczyzn

 • pomorskie19 mężczyzn

 • śląskie51 mężczyzn

 • świętokrzyskie9 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn

 • wielkopolskie2 mężczyzn

 • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).