Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUCHARZEWSKI

Aktualność danych:

MUCHARZEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (27 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 57 osób, z czego:

57

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MUCHARZEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2869. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUCHARZEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • lubelskie17 mężczyzn

  • lubuskie27 mężczyzn

  • podlaskie3 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).