Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUCHEWICZ

Aktualność danych:

MUCHEWICZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (210 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 347 osób, z czego:

178

kobiet

169

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2788. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2772. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUCHEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie106 mężczyzn, 104 kobiety

  • lubuskie8 mężczyzn, 9 kobiet

  • łódzkie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • pomorskie14 mężczyzn, 14 kobiet

  • śląskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).