Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUCHLA

Aktualność danych:

MUCHLA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (66 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 161 osób, z czego:

87

kobiet

74

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.18.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2879. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2867. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUCHLA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie14 mężczyzn, 14 kobiet

  • lubuskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • podlaskie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • pomorskie9 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie35 mężczyzn, 31 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).