Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUCZEK

Aktualność danych:

MUCZEK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (23 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 51 osób, z czego:

24

kobiety

27

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.89.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2899. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2899. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUCZEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie12 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).