Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUCZKO

Aktualność danych:

MUCZKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (79 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 143 osoby, z czego:

70

kobiet

73

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2853. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2853. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUCZKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie13 mężczyzn, 13 kobiet

  • podlaskie42 mężczyzn, 37 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn

  • świętokrzyskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie11 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).