Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUCZYŃ

Aktualność danych:

MUCZYŃ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (43 osoby).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 123 osoby, z czego:

64

kobiety

59

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2859. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2867. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUCZYŃ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • lubuskie3 mężczyzn

  • małopolskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • podlaskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie21 mężczyzn, 22 kobiety

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).