Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUDA

Aktualność danych:

MUDA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (168 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 252 osoby, z czego:

137

kobiet

115

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.19.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2786. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2811. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUDA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie82 mężczyzn, 86 kobiet

  • lubuskie4 mężczyzn

  • mazowieckie11 mężczyzn, 14 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn

  • podkarpackie4 mężczyzn

  • śląskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).