Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUDANT

Aktualność danych:

MUDANT – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (119 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 135 osób, z czego:

65

kobiet

70

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2858. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2856. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUDANT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie58 mężczyzn, 61 kobiet

  • pomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: