Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUDEL

Aktualność danych:

MUDEL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (125 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 166 osób, z czego:

90

kobiet

76

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.18.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2833. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2850. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUDEL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie2 kobiety

  • podlaskie62 mężczyzn, 63 kobiety

  • śląskie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).