Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUDLAFF

Aktualność danych:

MUDLAFF – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (559 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 679 osób, z czego:

328

kobiet

351

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2595. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2575. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUDLAFF w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie4 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • pomorskie300 mężczyzn, 259 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).