Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUDRAK

Aktualność danych:

MUDRAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (121 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 351 osób, z czego:

183

kobiety

168

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.09.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2740. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2758. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUDRAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie58 mężczyzn, 63 kobiety

 • kujawsko-pomorskie2 kobiety

 • lubelskie10 mężczyzn, 14 kobiet

 • lubuskie3 mężczyzn, 8 kobiet

 • małopolskie3 mężczyzn, 6 kobiet

 • mazowieckie5 mężczyzn, 5 kobiet

 • opolskie19 mężczyzn, 17 kobiet

 • podlaskie8 mężczyzn, 7 kobiet

 • śląskie6 mężczyzn, 7 kobiet

 • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

 • wielkopolskie9 mężczyzn, 11 kobiet

 • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).