Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUDRY

Aktualność danych:

MUDRY – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (35 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 146 osób, z czego:

65

kobiet

81

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.8.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2858. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2845. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUDRY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie24 mężczyzn, 11 kobiet

 • lubelskie3 kobiety

 • lubuskie4 mężczyzn, 6 kobiet

 • małopolskie4 mężczyzn, 3 kobiety

 • mazowieckie2 mężczyzn

 • opolskie16 mężczyzn, 14 kobiet

 • podkarpackie4 kobiety

 • pomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety

 • śląskie8 mężczyzn, 8 kobiet

 • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn, 3 kobiety

 • wielkopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).