Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUDY

Aktualność danych:

MUDY – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (61 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

53

kobiety

55

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2870. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2871. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUDY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubelskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • małopolskie4 kobiety

  • opolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie35 mężczyzn, 26 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).