Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUHAMMAD

Aktualność danych:

MUHAMMAD – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (16 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 119 osób, z czego:

39

kobiet

80

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.49.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2884. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2846. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUHAMMAD w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • podlaskie3 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).