Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUJTA

Aktualność danych:

MUJTA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (68 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 183 osoby, z czego:

102

kobiety

81

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.26.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2821. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2845. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUJTA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 12 kobiet

  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn, 10 kobiet

  • łódzkie18 mężczyzn, 18 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • wielkopolskie31 mężczyzn, 37 kobiet

  • zachodniopomorskie14 mężczyzn, 15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).