Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUKLEWICZ

Aktualność danych:

MUKLEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (79 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 143 osoby, z czego:

73

kobiety

70

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2850. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2856. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUKLEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • podlaskie40 mężczyzn, 39 kobiet

  • pomorskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).