Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUL

Aktualność danych:

MUL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (88 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 314 osób, z czego:

145

kobiet

169

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.86.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2778. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2757. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie19 mężczyzn, 18 kobiet

 • kujawsko-pomorskie22 mężczyzn, 17 kobiet

 • lubuskie5 mężczyzn, 2 kobiety

 • mazowieckie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • opolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • podkarpackie45 mężczyzn, 43 kobiety

 • pomorskie2 kobiety

 • śląskie23 mężczyzn, 20 kobiet

 • świętokrzyskie4 mężczyzn, 3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

 • wielkopolskie3 mężczyzn

 • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).