Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MULŻYŃSKI

Aktualność danych:

MULŻYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (15 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 33 osoby, z czego:

33

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MULŻYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2893. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MULŻYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie15 mężczyzn

  • pomorskie8 mężczyzn

  • wielkopolskie9 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).