Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MULA

Aktualność danych:

MULA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (121 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 195 osób, z czego:

81

kobiet

114

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.71.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2842. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2812. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MULA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • śląskie11 mężczyzn, 9 kobiet

  • wielkopolskie70 mężczyzn, 51 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).