Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MULAK

Aktualność danych:

MULAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (94 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 361 osób, z czego:

187

kobiet

174

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2779. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2767. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MULAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie23 mężczyzn, 23 kobiety

  • lubelskie42 mężczyzn, 52 kobiety

  • małopolskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie17 mężczyzn, 24 kobiety

  • opolskie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • podkarpackie28 mężczyzn, 22 kobiety

  • pomorskie8 mężczyzn, 10 kobiet

  • śląskie9 mężczyzn, 11 kobiet

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).