Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MULAR

Aktualność danych:

MULAR – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (22 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 90 osób, z czego:

50

kobiet

40

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.25.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2873. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2886. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MULAR w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie10 mężczyzn, 12 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).