Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MULARCZUK

Aktualność danych:

MULARCZUK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (62 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 161 osób, z czego:

83

kobiety

78

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2840. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2848. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MULARCZUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • lubelskie12 mężczyzn, 15 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 6 kobiet

  • podlaskie39 mężczyzn, 23 kobiety

  • śląskie12 mężczyzn, 10 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).