Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MULAS

Aktualność danych:

MULAS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (45 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 125 osób, z czego:

63

kobiety

62

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2860. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2864. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MULAS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie9 mężczyzn, 10 kobiet

  • opolskie4 mężczyzn, 8 kobiet

  • podkarpackie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie21 mężczyzn, 24 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).