Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MULCAN

Aktualność danych:

MULCAN – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (28 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 78 osób, z czego:

40

kobiet

38

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2883. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2888. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MULCAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie13 mężczyzn, 13 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie14 mężczyzn, 14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).