Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MULCZYŃSKA

Aktualność danych:

MULCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (30 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 110 osób, z czego:

110

kobiet

Męska forma nazwiska to MULCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2813. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MULCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 kobiet

  • kujawsko-pomorskie14 kobiet

  • lubuskie5 kobiet

  • mazowieckie19 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie6 kobiet

  • wielkopolskie30 kobiet

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).