Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MULCZYŃSKI

Aktualność danych:

MULCZYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (37 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 117 osób, z czego:

117

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MULCZYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2809. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MULCZYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie16 mężczyzn

  • lubuskie8 mężczyzn

  • mazowieckie20 mężczyzn

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • pomorskie4 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie37 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).