Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MULCZYK

Aktualność danych:

MULCZYK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (41 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 98 osób, z czego:

49

kobiet

49

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2874. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2877. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MULCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • lubelskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubuskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie21 mężczyzn, 20 kobiet

  • świętokrzyskie12 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: