Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MULEWSKA

Aktualność danych:

MULEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (46 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 165 osób, z czego:

165

kobiet

Męska forma nazwiska to MULEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2758. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MULEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie46 kobiet

  • lubelskie3 kobiety

  • łódzkie4 kobiety

  • mazowieckie8 kobiet

  • podlaskie26 kobiet

  • pomorskie15 kobiet

  • śląskie9 kobiet

  • warmińsko-mazurskie24 kobiety

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).