Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MULEWSKI

Aktualność danych:

MULEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (44 osoby).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 163 osoby, z czego:

163

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MULEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2763. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MULEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie44 mężczyzn

  • lubelskie2 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • mazowieckie4 mężczyzn

  • podlaskie38 mężczyzn

  • pomorskie15 mężczyzn

  • śląskie7 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie36 mężczyzn

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).