Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MULIŃSKA

Aktualność danych:

MULIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (16 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 73 osoby, z czego:

73

kobiety

Męska forma nazwiska to MULIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2893. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MULIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 kobiet

  • lubelskie16 kobiet

  • lubuskie6 kobiet

  • łódzkie6 kobiet

  • małopolskie6 kobiet

  • mazowieckie13 kobiet

  • podkarpackie10 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).