Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MULICKI

Aktualność danych:

MULICKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (6 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 18 osób, z czego:

18

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MULICKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2908. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MULICKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie6 mężczyzn

  • podlaskie3 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).