Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MULKO

Aktualność danych:

MULKO – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (6 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 32 osoby, z czego:

13

kobiet

19

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.68.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2910. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2907. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MULKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).