Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MULSKA

Aktualność danych:

MULSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (10 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 48 osób, z czego:

48

kobiet

Męska forma nazwiska to MULSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2875. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MULSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie9 kobiet

  • lubuskie10 kobiet

  • mazowieckie5 kobiet

  • opolskie7 kobiet

  • pomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).