Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MULSKI

Aktualność danych:

MULSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (10 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 38 osób, z czego:

38

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MULSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2888. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MULSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie10 mężczyzn

  • lubuskie5 mężczyzn

  • mazowieckie7 mężczyzn

  • opolskie3 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).