Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MULTAN

Aktualność danych:

MULTAN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (156 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 691 osób, z czego:

328

kobiet

363

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.9.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2595. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2563. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MULTAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie22 mężczyzn, 24 kobiety

 • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn, 6 kobiet

 • lubelskie39 mężczyzn, 23 kobiety

 • lubuskie9 mężczyzn, 6 kobiet

 • łódzkie30 mężczyzn, 23 kobiety

 • małopolskie55 mężczyzn, 52 kobiety

 • mazowieckie81 mężczyzn, 75 kobiet

 • opolskie4 mężczyzn, 8 kobiet

 • podlaskie4 mężczyzn, 8 kobiet

 • pomorskie15 mężczyzn, 22 kobiety

 • śląskie15 mężczyzn, 14 kobiet

 • warmińsko-mazurskie29 mężczyzn, 16 kobiet

 • wielkopolskie8 mężczyzn, 8 kobiet

 • zachodniopomorskie13 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: