Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MULTANA

Aktualność danych:

MULTANA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (20 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 67 osób, z czego:

33

kobiety

34

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2890. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2892. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MULTANA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • małopolskie10 mężczyzn, 8 kobiet

  • podkarpackie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • wielkopolskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).