Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUMOT

Aktualność danych:

MUMOT – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (110 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 259 osób, z czego:

133

kobiety

126

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2790. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2800. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUMOT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 13 kobiet

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubuskie31 mężczyzn, 27 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie55 mężczyzn, 55 kobiet

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).