Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUNDRY

Aktualność danych:

MUNDRY – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwach: wielkopolskim (14 osób), śląskim (14 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 83 osoby, z czego:

32

kobiety

51

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.63.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2891. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2875. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUNDRY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubelskie3 mężczyzn

  • lubuskie3 kobiety

  • małopolskie3 kobiety

  • opolskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie7 mężczyzn

  • śląskie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie10 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).