Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUNDZIEL

Aktualność danych:

MUNDZIEL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (53 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

57

kobiet

49

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.16.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2866. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2877. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUNDZIEL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubuskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 8 kobiet

  • zachodniopomorskie24 mężczyzn, 29 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).