Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUNIA

Aktualność danych:

MUNIA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (173 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 265 osób, z czego:

140

kobiet

125

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2826. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2816. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUNIA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie21 mężczyzn, 22 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubelskie2 kobiety

  • lubuskie2 kobiety

  • podkarpackie85 mężczyzn, 88 kobiet

  • śląskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).