Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUNIK

Aktualność danych:

MUNIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (136 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 274 osoby, z czego:

142

kobiety

132

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2824. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2809. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUNIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • łódzkie23 mężczyzn, 27 kobiet

  • małopolskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie72 mężczyzn, 64 kobiety

  • podkarpackie3 mężczyzn

  • podlaskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn

  • świętokrzyskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).