Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUNIOWSKA

Aktualność danych:

MUNIOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (13 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 38 osób, z czego:

38

kobiet

Męska forma nazwiska to MUNIOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2885. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUNIOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubelskie3 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie6 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).