Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUNTEANU

Aktualność danych:

MUNTEANU – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (8 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 128 osób, z czego:

45

kobiet

83

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.54.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2878. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2843. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUNTEANU w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • świętokrzyskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).