Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUNTIAN

Aktualność danych:

MUNTIAN – nazwisko jednoczłonowe.

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

40

kobiet

68

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.59.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2926. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2873. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Brak danych dotyczących występowania nazwiska. Na koniec 2017 roku nie odnotowano tego nazwiska w rejestrze PESEL, bądź było noszone przez mniej, niż 2 osoby.