Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUNTOWSKI

Aktualność danych:

MUNTOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (37 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 56 osób, z czego:

56

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MUNTOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2870. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUNTOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • pomorskie37 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).