Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUNTYAN

Aktualność danych:

MUNTYAN – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane.

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 7 osób, z czego:

7

mężczyzn

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2934. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Brak danych dotyczących występowania nazwiska. Na koniec 2017 roku nie odnotowano tego nazwiska w rejestrze PESEL, bądź było noszone przez mniej, niż 2 osoby.