Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURA

Aktualność danych:

MURA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (474 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 625 osób, z czego:

315

kobiet

310

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2651. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2631. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • lubelskie23 mężczyzn, 16 kobiet

  • małopolskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn

  • podkarpackie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie230 mężczyzn, 244 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: