Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURAŃSKA

Aktualność danych:

MURAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (140 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 237 osób, z czego:

237

kobiet

Męska forma nazwiska to MURAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2686. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie10 kobiet

 • kujawsko-pomorskie7 kobiet

 • lubelskie3 kobiety

 • małopolskie14 kobiet

 • mazowieckie6 kobiet

 • opolskie11 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • pomorskie10 kobiet

 • śląskie140 kobiet

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).